privacy verklaring

Privacyverklaring van kapsalon XL

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kapsalon XL verwerkt van de klant.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

Claudia Vlaminckx- Pennings eigenaresse van Kapsalon XL

Maaskantje 9 A

5271 XD Sint Michielsgestel

Claudia@kapsalon-xl.nl

Kvk 53717236

Welke gegevens verwerkt Kapsalon XL en voor welk doel

de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email adres
 • eventuele voor- en na foto’s
 • geboortedatum
 • je naam, adres, telefoonummer, emailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en eventuele annulering daarvan.
 • Email wordt gebruikt voor het communiceren van de nieuwsbrief/reclame folder van kapsalon XL.
 • Email wordt gebruikt voor het versturen van facturen, op verzoek van de klant.
 • Voor- en na foto’s worden gebruikt om voortgang van een behandeling te monitoren. En/of te worden gebruikt voor social media doeleinde, dit na mondeling overleg met de klant.

Bewaartermijn

Kapsalon XL verwerkt en bewaard persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derde

Kapsalon XL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring online bookingsprogramma OPTIOS. Voor het maken van een online afspraak bij kapsalon XL maken wij gebruik van de software van OPTIOS. Voor de privacy verklaring van optios verwijzen wij u naar https://www.optios.net/nl/privacy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Kapsalon XL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de eigenaresse van Kapsalon XL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen

 • indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2.
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop Kapsalon XL met je gegevens omgaat
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Kapsalon XL of via claudia@kapsalon-xl.nl

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Kapsalon XL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via claudia@kapsalon-xl.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen bekend gemaakt op de website van kapsalon XL. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken via de website www.kapsalon-xl.nl